ייחודו של משרדנו מתאפיין בשילוב ידע בתחום הנדסה אזרחית ושמאות מקרקעין
ביחד עם ניסיון יזמי ומספק
השירותים הבאים:

 • שירותים לקבלן וליזם – ליווי פרויקטים, אומדן עלויות בניה , מפרטים טכניים , כתבי כמויות , בקורת חשבונות של קבלנים וספקים , חוזים , כלכלת בניה

 • חוות דעת הנדסיות קבילות לבתי משפט , לרבות בדבר ליקויי בניה

 • שומות לשווי נכסים , כולל בדיקות שווי לבטחונות בנקאיים, חלוקה בין יורשים , ירידת ערך.

 • איחוד וחלוקה

 • דיירות מוגנת

 • משכנתאות

 • כינוס נכסים

 • שומות למנהל מקרקעי ישראל ( כולל דמי היתר , דמי הסכמה )

 • היטלי השבחה ומיסוי מקרקעין

 • ליווי פיננסי

 • פינוי בינוי

 • בוררויות , שרותי גישור ופישור בסכסוכי נדלן